Referencie

SEPA (Stredoeurópska policajná akadémia))
Hraničná polícia v Bavorsku
Verejná správa
Friedrich Ebert Stiftung
Hanns Seidel Stiftung
Konfederácia odborových zväzov
Asociácia poisťovní
E.ON-Ruhrgas
Rakúsky parlament, Viedeň
Österreich Werbung
CEP – Centrum pre európsku politiku
ÚPSVAR
Krajinská vláda Dolné Rakúsko, St. Pölten
Brussel, Rada Európskej únie
Forum Salzburg
NR SR, opakovane
Kancelária primátora hl. mesta Bratislavy
SIEMENS