Služby

Ponúkané služby:

Simultánne, konzekutívne, relé tlmočenie, chuchotage, tlmočenie pre jednania z/do slovenského, nemeckého, anglického a talianskeho jazyka.

Preklady z/do slovenského, nemeckého, anglického a talianskeho jazyka vo všetkých tematických oblastiach.

Niekoľkoročné skúsenosti mám predovšetkým v oblasti verejnej správy, obchodných záležitostí, zmlúv, manažmentu, policajnej spolupráce, politiky, poisťovníctva a odborových zväzov.